2023-11-08

Har marknadschefen och säljchefen samma hatt i framtiden?

B1da9727 8Ec2 448F Aacf 9Fc7b5a6e865

I takt med att den digitala eran fortsätter att expandera och omdefiniera våra arbetssätt, tror jag att vi står inför en omvälvande förändring i företagsstrukturen, speciellt i marknadsförings- och försäljningsfunktionerna. Som COO för en framåttänkande digital byrå har jag bevittnat denna förändring från första parkett. Den traditionella rollen som marknadschef genomgår en metamorfos, och i dess nya form sammanflätas ansvarsområdena med de för säljchefen. Alla vill vi ju sälja, vad det än må vara! Denna förening av kraft tror inte jag bara oundviklig utan också avgörande för företag som vill ligga i framkant inom sina branscher. I detta inlägg utforskar vi hur och varför denna synkronisering av marknads- och säljroller är nyckeln till framgång i digitala medier.

Den digitala marknadsplatsen är mer mättad och konkurrensfylld än någonsin. Konsumenterna förväntar sig inte bara att bli tilltalade av varumärken på ett personligt och engagerande sätt, utan de förväntar sig också en sömlös övergång från marknadsföring till försäljning. Gapet mellan dessa två funktioner har historiskt sett skapat friktion och missade möjligheter. Den tid är förbi då marknadsföringsavdelningen kunde fokusera enbart på varumärkesbyggande och leadgenerering utan att ha en djupgående förståelse för försäljningsprocessen.

Integrationen av marknads- och säljfunktionerna handlar om att bryta silos och främja en kultur av samarbete och ömsesidig förståelse. I den digitala miljön, där data och analyser styr beslutsfattandet, måste båda avdelningarna arbeta nära varandra för att dela insikter och strategier. Genom att ha en kombinerad roll, eller genom att åtminstone arbeta mot gemensamma KPI:er, kan vi skapa en mer målinriktad strategi som inte bara attraherar utan också konverterar leads effektivare.

Teknologins framsteg har gett oss verktyg som CRM-system och automatiseringsplattformar som gör det möjligt för marknadsförings- och säljavdelningar att dela information i realtid. Data om kundbeteende, preferenser och interaktioner kan nu flöda fritt mellan teamen, vilket gör att varje kommunikation med en potentiell kund kan vara hyper-personaliserad och tidsmässigt anpassad för att öka konverteringsgraden.

En av de största utmaningarna i denna omvandling är att övervinna motståndet mot förändring. Att skapa nya arbetsflöden och kommunikationskanaler mellan avdelningarna kräver tålamod och en vilja att lära. Det finns dock oändliga möjligheter som följer med denna integrering. Ett nära samarbete leder till ökad förståelse för kundresan och kan resultera i en mer konsistent och berikande kundupplevelse, vilket är avgörande för att bygga långsiktiga kundrelationer.

Så: Genom att skapa en mer synkroniserad marknads- och säljorganisation kan vi säkerställa att vi inte bara kommunicerar med potentiella kunder utan också engagerar dem på ett sätt som leder till verkliga affärsresultat. Det är dags att vi flyttar vårt fokus från att arbeta i parallella spår till att marschera hand i hand mot framtiden – en framtid där det digitala landskapet är vår gemensamma lekplats och kundtillfredsställelse är vårt gemensamma mål. Eller vad säger ni? Hur ser rollen ut hos er?

//Jenny

2023-11-13

NOKOBYs Framåtblickande Partnerskap och Extraordinära Resultat gav ROAS på 42

Läs mer

2023-11-08

Har marknadschefen och säljchefen samma hatt i framtiden?

Läs mer

2023-11-06

Snart börjar META ta betalt för Instgram och Facebook. Vill du betala?

Läs mer

2023-11-01

Google övergår helt till Mobile-First Indexering: Vad det innebär för din webbplats?

Läs mer

2023-10-30

Spring först ur lågkonjukturen

Läs mer

Vill du veta mer?


Hör av dig till oss så tar vi en kaffe!

Kontakta oss