2016-03-22

DIGITAL TAKTIK

Digital marknadsföringstaktik innebär att realisera den digitala strategin, vilken vi levererar i en väl dokumenterad kommunikations- och medieplan. När vi arbetar fram detta åt våra klienter ger vi konkreta svar på bland annat vilka kanaler, metoder, publicister, tekniska lösningar och budgetfördelningar som skall prioriteras i syfte att uppnå målsättningen såsom att öka försäljningen.
 
Den digitala taktiken avser helt enkelt att konkretisera hur klienten når målgruppen på rätt plats, vid rätt tidpunkt, i rätt forum, på rätt plattform, med rätt budskap. Taktiken realiseras alltid med tydlig projektledning från Nokobys medarbetare, så att tidsplaner och budget hålls samtidigt som kampanjer kontinuerligt optimeras under hela perioden. Mer om hur vi jobbar med optimering kan du läsa om under digital analys.
 
Exempel på taktiska aktiviteter vi utför åt våra kunder:
 
Facebook Ads
Google Ads (AdWords, Shopping, YouTube)
Display/Programmatic
Video
Marketing automation
Account Based Marketing
Leadgenerering
Content Marketing
Remarketing
Instagram Ads
LinkedIn Ads
Twitter Ads
Sökmotoroptimering, SEO