2016-03-22

DIGITAL STRATEGI

Digital marknadsföringsstrategi handlar om att överföra klientens övergripande strategi till den digitala världen, med syfte att maximera klientens avkastning. En viktig del av strategin är också att formulera målsättningen och vilka mål/KPI:er som löpande skall mätas, följas upp och analyseras.
 
Vi på Nokoby hjälper våra klienter med att ta det där nödvändiga steget in i den digitala världen med att besvara var, när och hur de skall allokera sina resurser för att få maximal avkastning på sin investering. För oss handlar strategin om att stötta klienten med att kartlägga och filtrera den digitala djungeln, så att våra klienter sticker ut från konkurrenterna och når sin målgrupp på ett effektivt sätt.
 
Våra samarbeten inleds alltid med en förstudie där vi identifierar nuläget, internt och externt, för att kunna ta fram optimal strategi och sedermera medieplanering. Därefter realiserar vi strategin i form av digital taktik.
 
Utöver strategi för digital annonsering arbetar vi även med det organiska arbetet inom exempelvis prognostisering, sociala medier och content.