2016-03-22

DIGITAL ANALYS

En kommunikations- och medieplan skall enligt oss alltid vara dynamisk. Det betyder att den alltid skall vara öppen för ändringar i syfte att maximera avkastning. Genom att kontinuerligt mäta varenda kampanj håller vi koll på vilka metoder, kampanjer och kanaler som ger bäst resultat. Detta ger oss beslutsunderlag att direkt styra om budget så att vi hela tiden prioriterar rätt vägval.
 
Således är mätning och analys grundbultar i vår verksamhet. För det är den löpande mätningen och analysen som gör att vi alltid kan optimera vägvalen åt våra klienter – genom att justera och flytta budgeten dit den gör mest nytta.
 
Ger inte en kanal eller en kampanj den önskade avkastningen skall den inte heller upprepas, utan budget skall i stället allokeras till de kanaler och kampanjer som når målsättningen.
 
Vi är helt transparenta och delar med oss av resultat och insikter i form av som minst månatlig rapportering, för att vi tillsammans med våra klienter ska kunna hitta den allra bästa vägen framåt. Denna uppföljning innefattar också rådgivning. Vår målsättning är att så många som möjligt i organisationen ska ha en förståelse för digital marknadsföring och kunna se effekterna av och möjligheterna med det.
 
Exempel på vad vi erbjuder inom mätning och analys:
 
Löpande mätning, rapportering och uppföljning
Google Marketing Platform (Analytics, Data Studio, Tag Manager)
Konverteringsoptimering, CRO
Målgruppsinsikter i sociala medier (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube)
Marknadsundersökningar
IP-avkodning (B2B)