Svenskarna och Internet 2018


 
Internetstiftelsens årliga studie av svenskars internetvanor, Svenskarna och Internet, är här igen och uppdaterad för 2018. Läs några av våra initiala spaningar nedan. Rapporten i sin helhet med mycket mer matnyttigt hittar du här.
 
Sammanfattningsvis är trenden att mer eller mindre alla staplar rör sig uppåt, det vill säga att allt fler använder Internet men också allt fler kanaler. Det konstateras att väldigt få slutar använda en tjänst när de väl börjat. Facebook är ett tydligt exempel, man har ett konto men sätten att använda det på förändras. Endast Messenger är den Facebook-tjänst som används i samma utsträckning som ifjol.
 
Gällande just sociala medier använder 83 % av internetanvändarna (11 år och uppåt) någon gång sociala medier (upp från 81 % föregående år), och 63 % gör det dagligen. Facebook är fortsatt störst (76 %), följt av Instagram (60 %) och Snapchat (38 %). Bland de mindre kanalerna ökar Pinterest (21 %) mest, medan till exempel Twitter (22 %) och LinkedIn (30 %) stagnerat något.
 
E-post är fortfarande det vanligaste sättet att kommunicera på online med 97 % av användarna. Chatt (till exempel Messenger och WhatsApp) kommer dock inte långt efter med 84 %.
 
När det kommer till köp och sälj på nätet uppger 92 % att de handlar online, en siffra som är kvar på samma nivå som 2017. Vanligast är det i åldrarna 16-66 år, 87-97 % av dem köper via nätet. Försäljning av varor och tjänster (till exempel Tradera, Blocket, Facebook Marketplace) ökar markant med 56 % från förra året, vilket innebär att 62 % av internetanvändarna nu säljer via Internet.
 
YouTube fortsätter vara den största kanalen för video, med 87 % av användarna. Frekvent användande där är vanligast i åldrar upp till 25. Äldres användande ökar dock och är vanligt förekommande i åldrar upp till cirka 65 år. Totalt vad gäller video är det 85 % som någon gång tittar på film eller video online. Här saknas tyvärr siffror kring video på Facebook, men det blir säkerligen mer av det nästa år i och med lanseringen av Watch.
 
De enheter man använder sig av på Internet beror precis som tidigare mycket på ålder. I åldrar upp till 75 föredras mobilen, medan 76+ hellre väljer datorn.
 
Tittar vi på tidningskonsumtion ökar digitala prenumerationer medan pappers-diton minskar. Upp till 56 år är det vanligare att man läser nyheter på nätet, medan de i åldrar över det fortfarande föredrar papperstidningen.