Du har väl https?


 
Google har i många år lobbat för att webbplatser ska ha SSL-certifikat*, kort sagt https istället för http. Tidigare gällde det främst siter som hanterade betalningar eller inloggade användare, men i juli i år började Google genom sin webbläsare Chrome kräva att alla siter har det. Saknas det markeras siten som “Inte säker” (exempel nedan), vilket inger en känsla av otrygghet hos besökarna med allt vad det innebär.
 
Detta uppmärksammades redan 2014 i en europeisk studie av GlobalSign där 85 % av respondenterna angav att de inte kommer genomföra ett köp om webbplatsen inte är säker. Vad som kan bli än mer märkbart på lite längre sikt är att en webbplats ranking på sökmotorn Google försämras i betydligt större utsträckning i och med detta.
 
Hög tid att se över detta alltså om man missade nyheten mitt i semestern.
 

 
* Ett SSL-certifikat är en slags elektronisk legitimation. När du besöker webbplatser som har https använder webbplatsens server ett certifikat för att bekräfta webbplatsens identitet för webbläsare. SSL-certifikat beställer du enklast via din hosting-leverantör.