• Välkommen till NOKOBY

  Vi är en medie- och kommunikationsbyrå som är specialiserad på mediestrategi, medieinköp samt medieanalys – där kärnan ligger i digitala medier. Vårt arbete fokuserar på att leverera medie- och kommunikationsplaner som har till syfte att effektivisera och utveckla våra klienters:

  • Försäljning
  • Kundrelationer
  • Varumärkesprofilering

   
   Läs mer


 • Hur arbetar vi?

  NOKOBYs arbete genomsyras av att alla kampanjer och aktiviteter skall vara affärsdrivande, kostnadseffektiva och ha till syfte att öka klientens kort- samt långsiktiga försäljning och utveckling.

  Våra medarbetare är specialiserade inom digital kommunikation och medieplanering, och arbetar transparent samt målinriktat för att öka våra kunders konvertering.


   Läs mer
Boka ett möte

Tveka inte att ta kontakt med oss för att helt förutsättningslöst lyssna på hur vi skulle lägga upp strategin för just din verksamhet, i syfte att effektivisera resultaten av er mediebudget.

 Kontakta oss

Röster om oss

”Vi anlitar NOKOBY sedan ett par år för att nå och kommunicera med våra målgrupper via digitala kanaler. Vårt samarbete har möjliggjort att vi får kreativa skräddarsydda kommunikationsplaner och medfört att vi fått en överblick och ökad intern kompetens, vilket är nödvändigt i en organisation av vår storlek.” – Caroline Wejstorp, Sveaskog